.
2011 Diaµnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica - ZÁRUBNÝ MÚR VÝCHODNÝ  - novostavba Statika                  RD
2008 Sedačková lanová dráha 4-CLD, Banská Bystrica - Králiky - novostavba Statika                  RD
2007 Sedačková lanová dráha 4-CLD/B, Banská Štiavnica - PODZEMNÁ GARÁ®  SEDAČIEK  - novostavba Statika                  RD
.
.
.
.
.
.......Uvádzame stavby, na ktorých sme sa podieµali ako samostaní projektanti, alebo ako subdodávateµ hlavného projektanta
.......SK - stavebné konštrukcie.......SP - dokumentácia pre stavebné povolenie.......RD - realizačná (dodávateµská) dokumentácia
.